Onbereikbare zieke werknemer handelt ernstig verwijtbaar: arbeidscontract eindigt per direct

Onbereikbare zieke werknemer handelt ernstig verwijtbaar: arbeidscontract eindigt per direct

Werkgever verzoekt in deze procedure de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege (ernstig) verwijtbaar handelen van de werkneemster. Werkneemster heeft geen verweer gevoerd. Omdat werkgever heeft verzocht de arbeidsovereenkomst zo spoedig mogelijk te ontbinden en omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met ingang van de dag na de uitspraak. De rechter wijkt daarmee af van de hoofdregel, welke inhoudt dat de arbeidsovereenkomst met inachtneming van ten minste één maand wordt ontbonden.