Vergoeding zonder arbeid: geen overtreding concurrentiebeding