Drie jaar na ontslag ingediende vordering tot schadevergoeding afgewezen

Drie jaar na ontslag ingediende vordering tot schadevergoeding afgewezen

Een werkneemster vordert drie jaar na ontslag schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Het hof stelt dat de daarvoor geldende termijn op grond van artikel 9 WGBH/CZ is verstreken. Evenmin heeft zij binnen de daarvoor gestelde termijn een schadevergoeding gevorderd op grond van kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW).