Discussie over re-integratie: waar kijkt de rechter naar?

Discussie over re-integratie: waar kijkt de rechter naar?

Zelfs als bedrijfsarts én UWV gezamenlijk van mening zijn dat een werknemer arbeids(on)geschikt is en wel/niet kan re-integreren, kan de werkgever—indien hij zijn tegengesteld standpunt adequaat kan onderbouwen met hulp van een (externe) deskundige—in een civiele procedure in het gelijk worden gesteld.