Klokkenluiden bij 'ernstige (financiŽle) misstanden' toegestaan

Klokkenluiden bij 'ernstige (financiŽle) misstanden' toegestaan

Hoewel de uitspraak van (de kantonrechter en) het hof in deze zaak logisch en billijk lijkt, staat deze haaks op jurisprudentie van de Hoge Raad. In 2012 heeft de Hoge Raad nog geoordeeld dat de in artikel 7:611 BW neergelegde verplichting van een werknemer om zich als een goed werknemer te gedragen met zich meebrengt dat hij in beginsel tegenover zijn werkgever is gehouden tot discretie en loyaliteit. Dit geldt ook als de werknemer van mening is dat binnen de organisatie sprake is van een misstand.