Ontslag op staande voet na herhaaldelijk missen afspraken bedrijfsarts?

Ontslag op staande voet na herhaaldelijk missen afspraken bedrijfsarts?

De werkgever is bevoegd het loon op te schorten over de periode dat een zieke werknemer weigert de door de werkgever vastgestelde (redelijke) voorschriften omtrent controle bij ziekteverzuim na te leven. In de rechtspraak is bepaald dat de enkele weigering tot het opvolgen van controlevoorschriften niet tevens een dringende reden oplevert die ontslag op staande voet rechtvaardigt. Dit kan anders zijn als er sprake is van 'bijkomende omstandigheden'.