Werkgever op ramkoers moet ontslagen directeur alsnog vergoeding betalen

Werkgever op ramkoers moet ontslagen directeur alsnog vergoeding betalen

De kantonrechter in de onderstaande zaak acht het ontslag van een directeur geldig. De werkgever is echter in belangrijke mate verantwoordelijk voor de verstoorde relatie. Dit, in combinatie met de gevolgen van het ontslag voor de directeur, doet de rechter oordelen dat de werkgever hem financieel had moeten compenseren.