Zorgplicht werkgever reikt ver

Zorgplicht werkgever reikt ver

De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkplek voor de werknemer. Wanneer de werkgever niet heeft voldaan aan deze zorgplicht, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de (fysieke en/of psychische) schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Uit dit arrest van het hof, dat werd bekrachtigd door de Hoge Raad, blijkt eens te meer dat de zorgplicht van de werkgever ver reikt.