GGD-medewerkster mag hand weigeren

GGD-medewerkster mag hand weigeren

Het College voor de Rechten van de Mens moest zich buigen over een zaak waarin een man zich gediscrimineerd voelde, omdat hij bij een bezoek aan de GGD geen hand kreeg van een islamitische medewerkster. Volgens de GGD was er sprake van een botsing van grondrechten: de man werd weliswaar gediscrimineerd op grond van geslacht, maar als de GGD de medewerkster zou verplichten mannen een hand te geven, dan zou zij gediscrimineerd worden op grond van godsdienst. Het College oordeelde uiteindelijk dat het recht van de medewerkster zwaarder woog.