Erfgenamen vorderen salaris van overleden werknemer

Erfgenamen vorderen salaris van overleden werknemer

Zodra een medewerker komt te overlijden, eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch. Soms is het echter niet duidelijk of de arbeidsovereenkomst al vůůr het overlijden is beŽindigd. Rechtbank Noord-Holland boog zich in de onderstaande zaak over de vraag of een werknemer die een aanvraag voor vroegpensioen had gedaan, daarmee ook meteen zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd, of tot zijn overlijden in dienst was gebleven.