De arbeidsrechtelijke bescherming van werkende bijstandsgerechtigden

De arbeidsrechtelijke bescherming van werkende bijstandsgerechtigden

Per 1 januari 2015 zijn de Wet werk en bijstand, de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening samengevoegd in de Participatiewet. Meedoen in de samenleving, het liefst in de vorm van (onbetaalde) arbeid, staat meer dan ooit hoog in het vaandel. Gemeentelijke verordeningen en 'Algemene Voorwaarden' lijken een belangrijke rechtsbron te vormen voor de arbeidsrechtelijke bescherming van deze nieuwe groep werkende bijstandsgerechtigden. Dit leidt tot rechtsongelijkheid.