(Loon)schade door uitval werknemer: advocaatkosten te verhalen?

(Loon)schade door uitval werknemer: advocaatkosten te verhalen?

Als een werknemer uitvalt door een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, dan kan de werkgever deze schade op die derde verhalen. Vaak is hierbij hulp van een advocaat nodig. Kunnen de advocaatkosten eveneens worden verhaald op de derde—en zo ja, tot welk bedrag?