'Essentialia jurisprudentie' ook van toepassing op vormgeving van Jeugdverordening

'Essentialia jurisprudentie' ook van toepassing op vormgeving van Jeugdverordening

De voorzieningenrechter past in deze uitspraak de 'essentialia jurisprudentie' van de Centrale Raad van Beroep, die wordt toegepast bij de beoordeling van de Wmo 2015, ook toe bij de beoordeling van de Jeugdwet. De uitspraak is van groot belang voor gemeenten, nu hieruit volgt dat niet alleen de beleidsruimte uit de Wmo 2015 vastgelegd dient te worden in een verordening, maar dat dit ook geldt voor de Jeugdwet.