Geen arbeidsovereenkomst, wel salaris, geen vergoeding

Geen arbeidsovereenkomst, wel salaris, geen vergoeding

Een vrouw ging drie maanden lang voor 16 uur per week aan de slag als fractiemedewerker voor een gemeentelijke politieke partij. Zij kreeg echter nooit betaald en stapte naar de rechter voor achterstallig salaris en een vergoeding van ruim 50.000 euro. Volgens de lokale partij is het aan de vrouw te wijten dat er geen arbeidsovereenkomst ondertekend is. Bovendien zou zij nooit bij het raadslid geklaagd hebben dat ze geen salaris ontving. De partij wil de vrouw alsnog betalen voor de uren die zij daadwerkelijk gewerkt heeft. De kantonrechter oordeelt dat de partij niet bij de procedure betrokken had moeten worden en dat het raadslid niet persoonlijk aansprakelijk is. Uitsluitend het achterstallige salaris hoeft daarom te worden betaald.