Loondienst niet vereist om in aanmerking te komen voor toeslagen

Loondienst niet vereist om in aanmerking te komen voor toeslagen

Het recht van de Unie vereist niet dat een persoon een werkzaamheid in loondienst in een Lidstaat verricht om in aanmerking te komen voor gezinsbijslagen voor zijn kinderen die in een andere Lidstaat wonen. Bovendien is dit recht op gezinsbijslagen niet beperkt tot het geval waarin de aanvrager vooraf een op bijdragebetaling berustende uitkering heeft ontvangen.