Landelijke 'ontslagcommissie' moet maatwerk gaan leveren bij ontslag ambtenaren

Landelijke 'ontslagcommissie' moet maatwerk gaan leveren bij ontslag ambtenaren

Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gelden voor ambtenaren bij een reorganisatieontslag ('ontslag om bedrijfseconomische reden') aanvullende regels. Nu nog verleent het UWV de werkgever toestemming een arbeidsovereenkomst op te zeggen, als dat in overeenstemming is met de Ontslagregeling. Dat verandert na 1 januari 2020.