Geen ontslag op staande voet voor werknemer met alcoholprobleem

Geen ontslag op staande voet voor werknemer met alcoholprobleem

De Hoge Raad verwees de onderstaande zaak terug naar het Gerechtshof Amsterdam, wier beslissing in vakkringen met belangstelling tegemoet werd gezien. Zou het hof oordelen dat betrokkenes alcoholverslaving een ziekte was die meebracht dat het met een kegel op het werk komen hem niet (ernstig) kon worden verweten? Dat zou maatschappelijk nagenoeg onaanvaardbaar zijn: de werkgever zou in dat geval ruim 40.000 euro moeten betalen, ondanks het wangedrag van werknemer. Maar helaas. We zullen in spanning moeten blijven tot de volgende liederlijke werknemer. Het Gerechtshof Amsterdam kwam namelijk helemaal niet aan de kernvraag toe.