Hoogte billijke vergoeding New Hairstyle vastgesteld

Hoogte billijke vergoeding New Hairstyle vastgesteld

Kapsalon New Hairstyle moet een voormalig werkneemster een billijke vergoeding betalen van 4.000 euro. Deze uitspraak volgt op de beslissing van de Hoge Raad, die daarmee voor het eerst sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid heeft geoordeeld over de manier waarop de hoogte van een billijke vergoeding moet worden vastgesteld.