Ten onrechte verleende bijstand niet meer terug te vorderen

Ten onrechte verleende bijstand niet meer terug te vorderen

Een vordering van ruim 35.000 euro van een gemeente op een bijstandsgerechtigde uit 2004 is verjaard. Nogal wiedes, zou u denken. Maar de gemeente weigerde in de tussenliggende jaren kwijtscheldingsverzoeken van betrokkene en hield bedragen op de bijstand in ter aflossing van de vorderingen.
De CRvB is desondanks van mening dat dit onvoldoende was om verjaring te stuiten. Daarbij was van belang dat niet duidelijk was op welke van de vorderingen de kwijtscheldingsverzoeken en inhoudingen precies betrekking hadden.