Risicobeperkende maatregelen bij ketenaansprakelijkheid voor loonheffingen

Risicobeperkende maatregelen bij ketenaansprakelijkheid voor loonheffingen

Op basis van de ketenaansprakelijkheid uit de Invorderingswet kunnen opdrachtgevers en aannemers van werk hoofdelijk aansprakelijkheid gesteld worden voor niet betaalde loonheffingen van alle betrokken (onder)aannemers. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk voor opdrachtgevers en aannemers om het risico op ketenaansprakelijkheid te beperken.