Voorwaarden aan all-in salarissen

Voorwaarden aan all-in salarissen

De wet bepaalt dat een werknemer naast het afgesproken bruto salaris recht heeft op 8 procent vakantiegeld en op minimaal 20 betaalde vakantiedagen per jaar (op fulltime basis). Er zijn werkgevers die hun werknemers een zogeheten all-in salaris betalen, dus een salaris inclusief vakantiegeld én inclusief loondoorbetaling tijdens vakantie. Dat mag, mits aan een aantal eisen is voldaan.