De Wet aanpak schijnconstructies vs. privacy van werknemers

De Wet aanpak schijnconstructies vs. privacy van werknemers

Van (hoofd)opdrachtgevers wordt verwacht dat zij verplichtingen die voortvloeien uit de Wet aanpak schijnconstructies serieus nemen en zich er actief van vergewissen dat partijen met wie zij samenwerken (en die zich onder hen in de keten bevinden) zich aan de voorschriften houden. Dat vereist een actieve opstelling van de werkgever of opdrachtgever, gericht op controle van loonbetalingsgedrag van ondergeschikten in de keten. De opdrachtgever in de onderstaande casus weigerde echter om informatie over beloningen te verstrekken—en beriep zich daarbij op privacywetgeving.