De rol van verslavingen bij ontslag wegens wangedrag

De rol van verslavingen bij ontslag wegens wangedrag

Als een werknemer lijdt aan een verslaving, kan dit een belangrijke belemmering vormen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, vanwege het ontslagverbod bij ziekte. Hoewel dit verbod bij ontslag op staande voet niet geldt, is deze maatregel slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan.