Rapportage over grensoverschrijdend gedrag van werknemer is geen schending AVG

Rapportage over grensoverschrijdend gedrag van werknemer is geen schending AVG

Verzoekster is bij verweerster in dienst geweest. Omdat een collega het gedrag van verzoekster als grensoverschrijdend heeft ervaren, heeft verweerster een onderzoek in laten stellen. Na dit onderzoek is de arbeidsrelatie ontbonden. Verzoekster wil nu inzage in de gegevens en vernietiging hiervan, op straffe van een dwangsom. Een beroep op onrechtmatige gegevensverwerking faalt, nu er een noodzaak was de gegevens te verwerken ter behartiging van gerechtvaardigde belangen.