Adviesrecht OR na eenzijdig vastgesteld sociaal plan?

Adviesrecht OR na eenzijdig vastgesteld sociaal plan?

In de Wet op de Ondernemingsraden staat waaraan adviesaanvragen aan ondernemingsraden moeten voldoen. Zo moet een overzicht worden verstrekt van de beweegredenen van het besluit, van de personele gevolgen die het besluit naar verwachting zal hebben en van de voorgenomen maatregelen om die gevolgen op te vangen. Maar wat als dit laatste in feite al vastligt, op basis van een eenzijdig vastgesteld sociaal plan?