Volstaat één concurrentiebeding voor alle medewerkers met eenzelfde functie?

Volstaat één concurrentiebeding voor alle medewerkers met eenzelfde functie?

Sinds de Wwz is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd enkel toegestaan indien de werkgever schriftelijk de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voor het opnemen van een concurrentiebeding motiveert. De vraag is of een werkgever een standaard arbeidsovereenkomst mag opstellen met een concurrentiebeding dat hij aan al zijn (nieuwe) medewerkers met dezelfde of een soortgelijke functie aanbiedt.