Concept-wetsvoorstel implementatie herziene detacheringsrichtlijn

Concept-wetsvoorstel implementatie herziene detacheringsrichtlijn

De detacheringsrichtlijn coördineert welke regels EU-lidstaten moeten vastleggen ter bescherming van transnationale werknemers die in hun land gedetacheerd zijn. Met de voorliggende herziening worden onder meer de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- het begrip 'loon' wordt vervangen door het begrip 'beloning', waarbij is verduidelijkt welke toeslagen onder dit begrip vallen;
- de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die dienstverrichters ten minste moeten waarborgen voor hun gedetacheerde werknemers, zijn uitgebreid met huisvestingsvoorwaarden en bepaalde toeslagen en vergoedingen;
- na een detacheringsduur van twaalf maanden, welke termijn onder omstandigheden kan worden verlengd tot achttien maanden, gelden aanvullende arbeidsvoorwaarden;
- de rechten van gedetacheerde uitzendkrachten en nationale uitzendkrachten worden gelijkgetrokken; en
- uitzendbureaus blijven verantwoordelijk voor de juiste betaling van de gedetacheerde werknemer, ook als de dienstontvanger de werknemer doorzendt naar een volgende dienstontvanger.