Ontslag op staande voet na grove belediging van werkgever

Ontslag op staande voet na grove belediging van werkgever

Naar mening van de kantonrechter is een grove belediging een dringende reden op grond waarvan van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst met een werknemer voort te zetten. De werknemer in deze zaak had zijn baas beledigd door hem 'pedofiel' te noemen en zijn dochter 'een hoer'. Dit vond de werkgever voldoende om de werknemer op staande voet te ontslaan.