Werknemer gaat over de schreef bij melding misstand en wordt ontslagen

Werknemer gaat over de schreef bij melding misstand en wordt ontslagen

Uit deze uitspraak volgen wijze lessen voor wie een interne misstand wil melden. De klokkenluider in kwestie stuurde na melding van de misstand een dreigende mail naar het bestuur en deelde later ook nog eens vertrouwelijke informatie over de misstand. De kantonrechter ging in deze zaak, mede op grond van enkele specifieke omstandigheden, over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen.