Ambtenaar kan weigeren arbeidscontract te tekenen

Ambtenaar kan weigeren arbeidscontract te tekenen

Voor 1 januari 2020 worden ambtenaren geacht hun arbeidsovereenkomst te tekenen. Maar als zij weigeren, dan verandert er niets: de aanstelling wordt van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst. Echter, in de arbeidsoverkomst kunnen ook andere, extra kwesties geregeld worden. De belangrijkste is het eenzijdige wijzigingsbeding, dat de overheidswerkgever de mogelijk biedt eenzijdig bepaalde arbeidsvoorwaarden of zaken betreffende de functie van de ambtenaar te veranderen.