Jurisprudentieonderzoek naar particuliere recherche in het arbeidsrecht

Jurisprudentieonderzoek naar particuliere recherche in het arbeidsrecht

In slechts een enkele uitspraak is te lezen dat het onderzoek van het recherchebureau onzorgvuldig/onrechtmatig is geweest, bijvoorbeeld vanwege het observeren van een werknemer gedurende zijn vakantie, het niet duidelijk maken wat het doel is van een interview of de gecombineerde inzet van maatregelen dat als te zwaar middel wordt gezien. Dit kan uitmonden in een (fikse) billijke vergoeding. Een enkele rechter overweegt dat de werkgever eerst met de werknemer in gesprek had moeten gaan, alvorens een recherchebureau in te schakelen. Dit ligt mogelijk anders bij de inzet van een recherchebureau in een ziektetraject: rechters lijken streng(er) te zijn met name ten aanzien van de vraag of het inschakelen van een recherchebureau proportioneel is bij het controleren van (de nevenactiviteiten van) een zieke werknemer.