Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. De Wab beoogt flexibele arbeid minder aantrekkelijk te maken, waardoor werkgevers geprikkeld worden om werknemers eerder een vaste baan te geven. Dit moet onder andere worden bereikt door de WW-premie te verhogen voor werkgevers die veel gebruikmaken van flexibele arbeidskrachten en door de verschillen tussen contractvormen te verkleinen.
De Eerste Kamer nam twee moties aan. De eerste zorgt ervoor dat een ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetenbezwaar nooit onderdeel kan zijn van de cumulatiegrond. De tweede motie verzoekt de regering om te komen met een uitwerking van voorstellen voor een nieuw zzp-beleid, met adequate bescherming voor de onderkant van de arbeidsmarkt.