Weigeren mediation geen reden voor loonstop tijdens ziekte

Weigeren mediation geen reden voor loonstop tijdens ziekte

Het feit dat werkneemster in deze zaak niet bereid bleek om in het kader van mediation het gesprek met werkgever aan te gaan, levert geen schending op van de op haar rustende re-integratieverplichting en kan géén grond zijn voor een loonstop.
Dit zou volgens de voorzieningenrechter mogelijk anders zijn geweest als werkneemster had geweigerd om met werkgever het gesprek aan te gaan over het verrichten van passende werkzaamheden.