Prepensioenuitkering mag worden verrekend met wachtgelduitkering