Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollwerknemers

Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollwerknemers

In artikel 8a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is voorgeschreven dat een payrollwerkgever voor een arbeidskracht die in het kader van payrolling ter beschikking is gesteld, zorg moet dragen voor een adequate pensioenregeling. Met de uitwerking hiervan in dit besluit wordt getracht concurrentie op arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk te bestrijden door te voorkomen dat voor payrollkrachten geen (of een veel lagere) pensioenpremie hoeft te worden afgedragen, terwijl wel premie moet worden afgedragen voor gelijke of gelijkwaardige werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener of werkzaam zijn in de betreffende sector.