Kroniek Pensioenrecht april 2018ľapril 2019

Kroniek Pensioenrecht april 2018ľapril 2019

In de kroniekperiode is onder meer nieuwe pensioenwetgeving ingevoerd met betrekking tot arbeidsmobiliteit binnen de EU en insolvente verzekeraars. Aanhangig zijn twee initiatief-wetsontwerpen ter voorkoming van pensioenkortingen en een wetsontwerp inzake de governance van pensioenfondsen. Een wetsvoorstel voor een nieuwe wet voor pensioenverdeling bij scheiding is door de consultatiefase. Bovenal is het op handen zijnde nieuwe pensioenstelsel actueel.