Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd

Zonder wijziging van de AOW zou de leeftijd waarop mensen voor het eerst AOW krijgen in 2020 stijgen naar 66 jaar en 8 maanden, in 2021 vervolgens naar 67 jaar, en vanaf 2022 zou de AOW-leeftijd worden gekoppeld aan de levensverwachting. Dat houdt in dat de AOW-leeftijd voor de jaren 2022 tot en met 2024 67 jaar en 3 maanden zou zijn.
Dit wetsvoorstel wijzigt dit, waardoor de AOW-leeftijd tijdelijk minder hard stijgt. Er worden kleinere stapjes gezet, waardoor de AOW-leeftijd pas in 2024 67 jaar zal zijn en pas in 2025 een koppeling met levensverwachting wordt gemaakt.