Concept-wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Concept-wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Met dit ontwerp-wetsvoorstel wordt loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers goedkoper. Daarnaast wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie inspanningen leidend. Voor werknemers betekent dit dat zij mogelijk eerder een WIA-uitkering, in plaats van loon, zullen ontvangen. WIA-gerechtigden krijgen vijf jaar meer zekerheid over het behoud van hun WIA-uitkering als zij gaan werken.