Universiteit handelde onrechtmatig door zich niet aan eigen sollicitatiecode te houden

Universiteit handelde onrechtmatig door zich niet aan eigen sollicitatiecode te houden

De rechtbank oordeelt dat Universiteit Leiden in een sollicitatieprocedure onrechtmatig heeft gehandeld tegenover een sollicitant. Tijdens de procedure ter benoeming van een hoogleraar had een lid van de benoemingsadviescommissie buiten de sollicitant om en zonder diens toestemming informatie over hem verzameld. Dit is in strijd met de sollicitatiecode waaraan men zich uitdrukkelijk heeft gebonden.