Het belang van een deskundigenoordeel bij een loonvorderingsprocedure

Het belang van een deskundigenoordeel bij een loonvorderingsprocedure

Als een werknemer arbeidsongeschikt is en zich niet houdt aan zijn verplichting om het advies van de bedrijfsarts op te volgen, kan dat leiden tot het verval van het recht op doorbetaling van loon. Indien een werknemer meent dat een werkgever ten onrechte zijn loon niet (tijdig) heeft betaald, kan hij een loonvorderingsprocedure bij de kantonrechter beginnen. Uit deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt opnieuw dat het deskundigenoordeel in die situatie een cruciale rol speelt.