Rechter passeert Participatiewet en dwingt gemeente mee te werken aan schuldenregeling

Rechter passeert Participatiewet en dwingt gemeente mee te werken aan schuldenregeling

De Rotterdamse rechtbank dwingt de gemeente Rotterdam om mee te werken aan een schuldenregeling ten aanzien van een vrouw met een fraudeschuld. De uitspraak druist in tegen artikel 60c Participatiewet, dat voorschrijft dat een gemeente niet mag meewerken aan regelingen van schulden die zijn ontstaan doordat uitkeringsontvangers de inlichtingenplicht hebben geschonden. Voor het eerst heeft een rechter een gemeente die als schuldeiser formeel akkoord gaat met een regeling, maar niet instemt met kwijtschelding, als weigeraar aangemerkt.