WGA-lasten: frustraties van de werkgever

WGA-lasten: frustraties van de werkgever

In deze casus was de werkgever geen eigenrisicodrager. Het opleggen van de maatregel was dus een verplichting van het UWV. Desalniettemin legde het UWV geen maatregel op. Dat komt in de praktijk vaker voor, vermoedelijk omdat verzekeringsartsen van het UWV het in strijd achten met het recht op de lichamelijke integriteit dat iemand verplicht zou worden een behandeling te ondergaan.