Hakelbracht-arrest: Europeesrechtelijke bescherming van gediscrimineerde personen

Hakelbracht-arrest: Europeesrechtelijke bescherming van gediscrimineerde personen

De Richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep verplicht lidstaten onder meer om zorg te dragen voor bescherming van werknemers tegen ontslag of enige andere nadelige behandeling van de ene of de andere sekse. Hoe ver deze bescherming gaat is evenwel niet rechtlijnig. Het Hof van Justitie EU geeft in het Hakelbracht-arrest wat meer duidelijkheid.