Raad van State kritisch over premiedifferentiatie WW op basis van type arbeidscontract

Raad van State kritisch over premiedifferentiatie WW op basis van type arbeidscontract

Op dit moment is de hoogte van die WW-premie tijdens het eerste half jaar van werkloosheid afhankelijk van de sector waarin de werkgever is ingedeeld. Na dat half jaar geldt een algemeen vastgesteld premiepercentage. Dit wordt gewijzigd.
De hoogte van de premie wordt vastgesteld naar gelang het type contract waarmee een werknemer aan het werk is. Het onderhavige ontwerpbesluit regelt dat het verschil tussen het lage en hoge premiepercentage 5 procent bedraagt. Werkgevers betalen voor vaste contracten het lage en voor flexibele contracten het hoge premiepercentage. De Raad van State ziet beren op de weg.