Misleiding bij sollicitatie: twee voorwaarden om arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden

Misleiding bij sollicitatie: twee voorwaarden om arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden

Uit deze uitspraak blijkt opnieuw dat misleiding tijdens een sollicitatie niet snel wordt aangenomen. Enkel het niet melden van een ziekte of handicap door sollicitanten biedt onvoldoende basis om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er moet worden voldaan aan twee voorwaarden: de ziekte of handicap moet de sollicitant ongeschikt maken voor de functie en de sollicitant had zulks moeten begrijpen.