Ontslag wegens disfunctioneren: verbetertraject niet altijd verplicht

Ontslag wegens disfunctioneren: verbetertraject niet altijd verplicht

Indien een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer wegens disfunctioneren, dient de werknemer in voldoende mate de gelegenheid geboden te worden zijn functioneren te verbeteren. Het volgen van een verbetertraject is daarbij belangrijk, maarózo blijkt uit deze uitspraakóniet in alle gevallen noodzakelijk.