Opzeggen is niet ingewikkeld, maar tegen welke dag?

Opzeggen is niet ingewikkeld, maar tegen welke dag?

Een arbeidsovereenkomst moet volgens de wet worden opgezegd 'tegen het einde van de maand', tenzij in een arbeidsovereenkomst of cao anders is bepaald. Meestal gebruiken we daarvoor de formulering dat wordt opgezegd 'per 1 juli 2019'. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet.