Te lang pauzeren kan leiden tot strafontslag

Te lang pauzeren kan leiden tot strafontslag

Hij schreef verlofuren onvoldoende af en nam te lange lunchpauzes. En áls deze Rijswijkse ambtenaar al 'werkte', dan ging veel tijd verloren met privé-internetten en -mailen. Dit levert plichtsverzuim op, dat moet worden aangemerkt als 'doorgaand normoverschrijdend gedrag'. De straf die daarbij hoort—ontslag—vindt de Raad niet onevenredig zwaar.