Vereisten verbetertraject disfunctionerende werknemer verduidelijkt

Vereisten verbetertraject disfunctionerende werknemer verduidelijkt

De wet bepaalt niet waaraan een verbetertraject bij een disfunctionerende werknemer moet voldoen, maar de Hoge Raad heeft een arrest gewezen met aanknopingspunten.