Weg met het gezagscriterium, een pleidooi voor (on)afhankelijkheid

Weg met het gezagscriterium, een pleidooi voor (on)afhankelijkheid

In de praktijk, en met name gezien de huidige stand van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, werkt het gezagscriterium niet bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het leidt tot veel onduidelijkheid, onzekerheid en discussie. Dit komt grotendeels doordat het gezagscriterium op zich irrelevant is voor de vraag of iemand arbeidsrechtelijke bescherming nodig heeft—en of een overeenkomst vanuit die optiek dus aangemerkt zou moeten worden als een arbeidsovereenkomst.